آموزش الکترونیک

درباره سامانه آموزش مجازی بُــــــــرنا

درباره سامانه آموزش مجازی بُــــــــرنا
سامانه ی مدیریت یادگیری، ترجمه ی فارسی Learning Management System است که معمولاً به اختصار و به صورت LMS نامیده می شود. سامانه ی مدیریت یادگیری در اصل، مهمترین جزء آموزش مجازی است که با استفاده از آن می توان روند یادگیری و آموزش مجازی را کنترل نمود. فراگیران، مدرسان، آموزش یاران و مدیران آموزش با استفاده از قابلیت های مختلف این سامانه می توانند ضمن تکمیل نمودن حلقه های مختلف آموزش مجازی، اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را نیز دریافت کنند. سامانه ی یکپارچه آموزش مجازی برنا بر پایه ی دانش و تجربه ی کارشناسان شرکت سی زان پردازش کویر طراحی شده است. این سامانه به طور خاص برای برگزاری دوره ...
مشاهده کامل