محیط کاربر پسند

به گواهی مشتریان و فراگیران فعلی این سیستم، می توان کاربر پسندی، محیط کاربری، زیبایی ظاهری، راه بری آسانِ فراگیر در سامانه و شبیه سازی مناسب یک مجموعه ی آموزش حضوری را از ویژگی های خاص و برتر این سامانه معرفی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.